Adwokat Rafał Kowalczyk

ul. Kazimierza Wielkiego 29A/415
50-077 Wrocław
tel.: 605 623 941

Kancelaria

Kancelaria Prawnicza prowadzona przez adwokata Rafała Kowalczyka specjalizuje się w reprezentacji klientów i doradztwie prawnym podczas szeroko rozumianych spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczo-handlowych, administracyjnych, karnych i karno-skarbowych. Obsługa proponowana przez Kancelarię obejmuje prowadzenie postępowania egzekucyjnego, nowoczesną windykację, szybkie odzyskiwanie należności i długów. Prowadzenie spraw karnych dotyczy zarówno postępowania przygotowawczego jak i odbywającego się przed sądem. Kancelaria Adwokacka Rafała Kowalczyka reprezentuje klientów w sporach prawnych/sądowych przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, a także przed wszystkimi organami administracji RP. Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed w/w organami oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Klienci Kancelarii reprezentowani są ponadto w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (Strasbourg).